Välkommen till ATVAB, vi har över 10 års erfarenhet

Våra tjänster

ATVAB åtar sig allt inom det arboristiska området.
Vi drivs av att kunna förmedla ett bra och proffsigt jobb, där vi på bästa sätt genom erfarenhet och god kunskap kan få till en bra och smidig lösning som passar kunden. Vi älskar när kunden blir mer än nöjd.

BORTFORSLING

Vid fällning tillkommer mycket extraarbete så som bortforsling av ris och kubbar. Vi har kontakt med åkerier som utför detta i hela Värmland, Hammarö, Arvika, Sunne, Torsby, Forshaga, Munkfors.

STUBBFRÄSNING

Efter trädet fällts så blir det alltid kvar en stubbe. Vill du bli av med stubben så fräser vi bort den med hjälp av en stubbfräs som fövandlar stubben till spån.v

KRONSTABILISERING

Många träd och vårdträd har delade toppar eller för tunga grenar och om man vill säkerhetställa att inte trädet går av, kan man stabillisera upp trädet med hjälp av speciella band och vajrar.

SEKTIONSFÄLLNING

Om trädet står illa till och inte går att fälla från marken klättrar vi upp i trädet och tar ned det bit för bit.

TRÄDFÄLLNING

Vid trädfällning från mark ser vi till att trädet på ett säkert sätt faller på det önskade området.

BESKÄRNING

Vi beskär ert träd så att det växer rätt och snyggt.

FÄLLNING VID ÖMTÅLIGA OMRÅDEN

Vid extrema fall då ingenting får falla på marken under trädet, tar vi ner trädet med hjälp av firning, då firar vi ned grenar samt stam.

TRÄDVÅRDSPLANER

Att ha ett område med många träd kan resultera till att träd glöms bort och beskärning uteblir. Detta kan leda till att träden växer sig skadliga för sig själva. I en trädvårsdplan får du en inventering av trädet, karta över området med utmärkta positioner samt åtgärdsplaner för varje enskilt träd som sträcker sig över en tioårsperiod.